MEDIA

MEDIA

Sivustolla olevaa kuva- ja tekstimateriaalia esityksistä saa median edustaja vapaasti käyttää tukena puffien ja haastatteluiden yhteydessä. Käytön yhteydessä on mainittava lähde ja valokuvaajan nimi.

– Ohjaaja Mikko Rantanen vastaa mielellään esityksiä koskeviin lisäkysymyksiin joko sähköpostilla tai puhelimitse. Mahdollista on sopia myös henkilökohtainen haastattelu niin ohjaajan kuin esiintyjän / esiintyjien / työryhmäläisten kanssa.

– Esityksistä on mahdollista tehdä myös puhelinhaastattelu erikseen sovittavana aikana.

– Mikäli sivuilta löytyvä kuvamateriaali ei sovellu käyttötarkoitukseen, on mahdollista tiedustella sopivampaa lisämateriaalia.

– Mediaa pyydetään samalla noudattamaan hyviä journalistisia tapoja.

Yhteistyöstä kiittäen, Mikko Rantanen

YHTEYSTIEDOT