TEATTERIESITYS IDEASTA TOTEUTUKSEEN

 • Hankkeen suunnittelu ja ideointi, tarve toteutukselle
 • Kustannusarvio, rahoitus, apurahaverkostot, yhteistyökumppanit, tekijänoikeudet, esitystila
 • Käsikirjoitus, dramatisointi, esitysrungon suunnittelu
 • Esiintyjät, näyttämötaiteen erityisosaajat (työryhmä), sopimukset
 • Tuotantopalaverit, aikataulutus
 • Markkinointi
 • Tiedottaminen ja tiedonkulku
 • Oheismateriaalit
 • Harjoitukset
 • Esityskausi
 • Hankkeen loppuevaluaatio ja mahdollinen jatko